Een echte aanwinst voor de landbouw in de Noordoostpolder,  is het bedrijf van Tineke en Herma. Op het ouderlijk bedrijf van Tineke, worden allerlei soorten biologische gewassen; zaden van groenten, bloemen, kruiden en pompoenen geteeld. Erg belangrijk voor de andere boeren omdat de meesten deze vermeerdering zelf niet meer doen. De afhankelijkheid van de grote zadenindustrie wordt hiermee doorbroken en de biodiversiteit in rassen gewaarborgd zodat risico’s op oogstmislukking nu en in de toekomst worden vermeden.

Diversiteit

Dat dit bedrijf divers is merkt je aan van alles. Zo zie je de prachtige bloemen van de bloeiende gewassen op het land. Als je over het wandelpad loopt, zie je de bijen vliegen, de slootkanten en akkerranden vol staan met wilde bloemen en kruiden. De erfafscheiding (windsingel) is zeer karakteristiek voor de Noordoostpolder, echter vol met diverse soorten bomen en struiken die zorgen voor gelaagdheid in de beplanting. Zo vinden veel dieren en insecten een schuilplaats.

Er is verder de mogelijkheid tot meewerken op het bedrijf, dit kan tegen kost en inwoning. Via wereldwijde organisaties komen vaak jonge mensen van over de hele wereld om hier te helpen. Buitenbant is daarvoor een ideale plek, een plek om tot rust te komen, om te aarden en te onthaasten in de overvloedige rust en ruimte. Kortom een diverse plek, zowel in mensen als in gewassen.

Skal en Demeter

Vanaf 28 november 2009 is het bedrijf SKAL-gecertificeerd en mogen de producten biologisch worden verkocht. Sinds 2012 is het bedrijf ook Demeter gecertificeerd (biologisch dynamisch) en wordt uitgegaan van antroposofische inzichten. Tineke en Herma geloven in een holistisch wereldbeeld: alles hangt met alles samen. Antroposofie betekent letterlijk vertaald uit het Grieks ‘mens-wijsheid’ (antropos= mens en sofia= wijsheid). Het is een geesteswetenschap die ontwikkeld is door de wetenschapper, filosoof en kunstenaar Rudolf Steiner (1861-1925). In de antroposofie gaat men er vanuit dat materie en geest als één geheel functioneren. De mens wordt gezien als een geestelijk wezen dat zich in de loop van de tijd tot materie heeft ontwikkeld om op aarde te kunnen leven. Ook gaat men er vanuit dat er een dynamische wisselwerking is tussen de mens, de natuur, de aarde en de kosmos. Deze beïnvloeden elkaar en houden elkaar in evenwicht. Als je meer wilt weten over de antroposofische landbouw, kun je kijken op de site van de BD vereniging.

Wil je meer weten, of een wandeling maken over het bedrijf? Dat kan! Bezoek de website van Buitenbant voor meer informatie.

BuitenBant

Bant

    • oranje wortel
    • pompoen oranje
    • spinazie