Reggy en Dianne Waleson zijn de ondernemers van het tuinbouwbedrijf op de Warmonderhof. Op 1 ha vollegronds groenteteelt en in een kas van 4000 m2 worden diverse groenten geteeld, waardoor het leveren van groentes in voor- en naseizoen mogelijk is.

Intensief

Op 0,5 ha vindt bloementeelt, een kruidentuin en intensieve fijne tuinbouw plaats. Deze teelten zijn bedoeld voor de afzet via abonnementen aan een eigen klantenkring, via de Hofwebwinkel van Warmonderhof, BioRomeo en een eigen kraam op de boerenmarkten in Almere en Amsterdam.

Opleiding

De Warmonderhof is een opleiding voor biologisch-dynamische landbouw. De opleiding zal deze zomer 70 jaar oud zijn, en is een begrip in de biologisch-dynamische landbouw. Naast studenten uit Nederland, zijn er ook veel internationale studenten. En voor de voltijdstudenten is er de mogelijkheid om er te wonen. Er zijn studentenwoningen voor ongeveer 130 studenten. Het lijkt een gezellige boel waarbij de studenten ’s ochtend vroeg meedraaien, en er ’s avonds volop gezelligheid is.

Oefenakker

Op het terrein van de tuinbouw liggen ook de oefenakkers voor de eerstejaars studenten. Alle gewassen worden volgens de beddenteeltmethode geteeld. Naast het handwerk worden ook veel van de werkzaamheden machinaal verricht. Tenslotte worden er bijen gehouden die de biologisch-dynamische aanpak completeren.

Biologisng dynamisch

De opleiding richt zich op het hele brede spectrum van biologisch-dynamische boeren leven. Zo is er akkerland, en een koude kas. Maar er zijn ook melkkoeien met horens, die ook in de winter in half open stallen staan. En er zijn paarden, omdat er ook wordt geleerd om met paarden het land te bewerken. Het gebeurd niet veel meer, maar in Nederland zijn er nog een paar boeren die hun land met paarden in plaats van machines bewerken. De studenten leren ook alles over de werking van prepareren, de standen van de maan en vele soorten handwerk.

Oefenakker

Reggie is 37 jaar geleden zelf afgestudeerd aan de Warmonderhof. Daarna is hij met zijn vrouw Dianne, in Apeldoorn begonnen op een stuk land, waarbij buurtbewoners “vrienden” konden worden. Een systeem waarbij je als consument mee-investeerde in hun bedrijf en als ruil krijgen zij de biologisch en lokale producten. Dat systeem klinkt heel erg van ‘nu’, en dat is ook wel een thema in het leven van Reggie en Dianne, ze zijn altijd pioniers geweest, en nu 37 jaar later zien ze dat hun manier van werken steeds meer aandacht krijg. Dianne vertelt lachend dat ze, toen er biologische melk in de gewone supermarkt te verkrijgen was, ze dacht dat ze wel konden stoppen, want missie volbracht! Uiteraard zijn ze verder gegaan met hun manier van boeren en ze zien dat er een positieve verandering gaande is.

Warmonderhof groenten

Dronten

  • andijvi
  • paksoi
  • prei
  • rode kool
  • spinazie
  • winterpostelein
  • witte kool