Zuyderzeeasperges, deze naam komt niet uit de lucht vallen. Het stukje grond, waar Simon en Titus Galema asperges verbouwen, is een voormalig buitendijks stuk. Eeuwenlang trachten de Blokzijler boeren er bij hoogzomer, hun pinken te weiden of een snee gras te winnen, doch elke keer, bij hoogwater nam de Zuyderzee het weer met hetzelfde gemak terug.

Noordoostpolder

In tegenstelling tot de andere polders in Flevoland heeft onze Noordoostpolder geen randmeer. Zodoende loopt het buitendijkse land nu naadloos over in het nieuwe polderland. In 1936 is men begonnen de dijk van Lemmer naar Kadoelen  via Urk aan te leggen. In 1942 viel de polder droog en in 1943 werden de eerste 100 cultuurboerderijen bebouwd van waaruit de polder in cultuur werd gebracht.

Blokzijlerzand

Pake Michiel  kwam in ’42 als pionier naar de polder en hij was later één van de eerste 100 gelukkigen die in 1947, bij de eerste uitgifte, een boerderij kreeg toegewezen. Hij noemde zijn nieuwe boerderij de ‘Titus Brandsma Hoeve’. Het was een gemengd bedrijf met 22 hectare zandgrond. In de vijftiger jaren, echter, hebben de domeinen 2/3 deel van de kavel gediepploegd zodat deze bonte kavel nu zand, zavel en kleigrond heeft. In de zeventiger jaren kreeg pake de gelegenheid om het betreffende stukje buitendijksland te kopen. De grondsoort van het perceel is humusrijk blokzijlerzand. Het fijnste zand ter wereld, zodat het ook in droge tijden, via capulaire opstijging niet uitdroogt.Uitermate geschikt voor asperges.

Vleesvee

In 1981 heeft heit Simon, de tweede generatie, de boerderij overgenomen. In 1988 is hij omgeschakeld ‘naar biologisch’. Hoewel het gemengde karakter is gebleven worden er nu geen koeien meer gemolken maar loopt er een kleine koppel vleesvee, dat via huisverkoop verkocht wordt. Daarnaast worden er bloemkool en aardappels verbouwd. En sinds 2007, op het voormalig buitendijkse zuyderzeeperceel , asperges.

Asperges

De tweede en de derde generatie, heit Simon en zoon Titus, zijn samen de firmanten van de asperge v.o.f. De oppervlakte asperges groeit gestaag en bedraagt nu de helft van het perceel. Tegenwoordig worden er ook groene asperges verbouwd. In 2016 was Titus nog winnaar NK aspergesteken. 1,45 kg asperges steken per kwartier was het maximaal haalbare. Zo zie je maar weer hoeveel werk het kost een paar kilootjes asperges bij elkaar te steken!

Zuyderzee asperges

Marknesse

    • aardbei
    • asperges
    • knolselderij
    • pompoen butternut
    • zoete aardappel