Krispijn spreekt Boerentroonrede 2022 uit

‘Steun de pioniers voor een vitale landbouw!’

Bioboer Krispijn van den Dries uit Ens roept in de Boerentroonrede 2022 de samenleving op steun te geven aan de pioniers van de duurzame landbouw. Laat energie, geld en capaciteiten stromen richting het nieuwe systeem, bepleit hij.

‘Lang geleden, in de 11e eeuw, behoorde de familie Van den Dries tot de groep pioniers die Zeeland inpolderden en ontgonnen. Later deden zij dat in de IJsselmeerpolders. Begin jaren 90 stapten mijn ouders in een nieuwe pioniersrol als biologische boeren. Hun inzet was een meer natuurlijke manier van boeren, een nieuwe mani

er van werken en nieuwe afzet, want alles moest nog ontwikkeld worden.

Het waren jaren met grote klappers als de markt en de productie meezat en soms erg magere periodes, onder andere toen overheden de omschakeling naar biologisch eind jaren 90 enorm bevorderden, zonder in te zetten op evenredige marktgroei. De biologische sector heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de landbouw. Van talloze biologische voorlopers, die vaak met vallen en opstaan doorbraken bereikten met hun methode van werken, marktontwikkeling en verkorting van de keten, zijn en worden de manieren tot op de dag van vandaag algemeen over genomen.

Pionieren zal altijd nodig zijn in de landbouw. Net zoals opkomen voor jezelf, voor een eerlijkere verdeling in de keten en een duurzaam voedselsysteem. Ik stond niet voor niets op 1 april 2012 met een kipper aardappels op de Dam in Amsterdam. Ik zag importaardappel in de supermarkt. Onze schuren en die van collega’s lagen nog vol prachtige aardappels. Hoe krom zit een voedselsysteem dan in elkaar en hoe kunnen we dit veranderen?

We staan momenteel aan de vooravond van een radicale verandering, die vertraagd wordt door de oude wereld, die probeert vast te houden aan oude methodieken en machtsverhoudingen. Dat is echter een achterhoedegevecht. Er rest ons niet veel tijd om dingen anders te doen. Het wordt tijd dat alle energie naar positieve verandering gaat.

Het nieuwe systeem geeft kracht, gezondheid en vitaliteit. Dit systeem ontwikkelen we samen: boeren en burgers. Velen maken stappen naar dit robuuste systeem. Kijk naar de biodynamische en biologische boeren, regeneratieve en natuurinclusieve boeren, voedselbosboeren en stadsboeren. En kijk naar de burgers die hun boodschappen doen bij de boer zelf, via een voedselcoöperatie of in de bio-winkels!

Als ik kijk naar het grotere plaatje dan is het ultieme landbouwsysteem in hoge mate een integratie tussen landbouw en natuur. Weinig inputs van buitenaf. Geen fossiele brandstof. Geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Wel gebruik van lokale grondstoffen. Het ultieme landbouwsysteem is niet één systeem. Het zijn systemen die passen bij de omgeving en de gewassen en zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk wetmatigheden. Een systeem dat werkt met lichtere, kleinere maar ook slimmere machines gemaakt van circulaire materialen en aangedreven door duurzame energie.

Dus burgers, overheden, banken, erfbetreders, buitenlui, laat je energie, je geld, je capaciteiten stromen richting dit systeem, zodat wij met z’n allen zorgen voor een leefbare aarde, een mooi en levendig platteland. Zo kunnen we samen zorgen voor vitale voeding en gezonde verkwikkende buitenlucht!

De hele troonrede is te lezen op de site van de Bio Academy