Home > De Boerderij

BioROmeo

BioRomeo teelt hoogwaardige biologisch dynamische gewassen te Ens, in de Noordoostpolder.
Op ruim 70 hectare groeien meer dan twaalf soorten groenten die ter plekke worden opgeslagen
en inpandig worden verwerkt. We leveren onze producten en die van ons collega’s uit de regio aan supermarkten, groothandels en voedselcoöperaties.

Familiebedrijf

BioRomeo is een echt familiebedrijf, de voorloper ervan stamt al uit de jaren 40. Ten tijde van de drooglegging hebben Krispijns grootouders de zeebodem nog eigenhandig omgezet naar het huidige polderlandschap, ze bemachtigden zo een stuk grond om een boerderij te beginnen. Sindsdien heeft het bedrijf vele transformaties ondergaan. Van reguliere boerderij met oog voor de natuur werd het in 1990 door Digni, de vader van Krispijn, omgeschakeld naar een biologisch bedrijf. Zo onstond ook de samenwerking tussen Peter Keij en Digni van den Dries. In 2006 werd er nog een stapje verder gezet qua natuurgerichte aanpak, vanaf dat moment is het bedrijf biologisch dynamisch en vallen alle producten onder de Demeter licentie. In 2012 kreeg het bedrijf meer z’n huidige vorm en werd het omgedoopt tot BioRomeo. Tegenwoordig runnen Krispijn en Peter het bedrijf samen.

Geschiedenis
De overstap naar biologische landbouw door Digni was destijds niet vanzelfsprekend. Er was vanaf de jaren 80 veel discussie over de positie van de landbouw in de samenleving. Naar onze mening zou die geen lang leven beschoren zijn als we zo door zouden gaan. Natuurlijk was het een spannende stap, biologische landbouw riep nog zoveel vragen op waar wij geen pasklaar antwoord op hadden. Maar onze ervaring is wel dat als je bedenkt ‘we gaan het doen’ dat de antwoorden zich dan wel aandienen.

Pioniers in hart en nieren
De pioniersgeest van de eerste boeren op de voormalige zeebodem zit er nu nog steeds in. Het werkt door in de eigengereide manier van werken van BioRomeo. Dingen waarvan anderen zeggen dat het niet kan doen wij wel. Neem bijvoorbeeld de zilveruien, die passen eigenlijk niet goed in de biologische teelt; zilveruien zouden zonder chemisch bestrijdingsmiddelen nooit goed groeien. Toch is het ons gelukt, als enige in Nederland, daar zijn we trots op! Het zit in ons DNA om nieuwe dingen te doen. We hebben een visie en dragen die ook uit. Door de aandacht te vestigen op hoe het anders kan, onze eigen weg te gaan. Vorig jaar sprak Krispijn bijvoorbeeld in 2022 de boerentroonrede uit waarin hij de visie op de biologische landbouw en de toekomst van ons voedselsysteem toelicht.

Bij BioRomeo werken we samen met de natuur aan de mooiste en heerlijkste producten. Wij willen het beste voor de klant én voor de natuur.

Onze mensen