Digni vertelt over ploegen.

Wie Digni van den Dries kent of wel eens gesproken heeft weet het, deze man raakt niet uitgepraat over zijn vak. Vol vuur en enthousiasme kan hij vertellen over zijn drive, maar vooral over… het land waar jullie biologische groente geteeld wordt. We laten hem graag aan het woord.

Tussen de oogst en het inzaaien of poten, ploegen de meeste boeren hun grond om. Het omploegen van de grond doen ze om lucht te krijgen in de grond, trekkersporen weg te werken en voor biologische boeren het ook een manier om de groei van onkruid tegen te gaan. Zij proberen dan met de voorjaarsbewerking(en) voor het zaaien of planten dat “ongewenste groen” te vernietigen.
Er zijn ook enkele boeren die helemaal niet ploegen en proberen op andere manieren lucht in de bodem te krijgen en het ongewenste groen op te ruimen.

Wij ploegen ondiep, namelijk 15 centimeter. Gangbaar is het om tussen de 25 en 30 cm te ploegen. Daarmee wordt het korte termijn effect van sporen weg werken het best bereikt.
Echter is het ook zo dat je met diep ploegen veel micro-organismen doodt maakt die juist zo gewenst zijn in een gezonde bodem. Het microleven in de bovenste laag van de bodem is van andere kwaliteit dan de organismen die dieper zitten. Als je dit omgooit dan doodt je zowel het aan de oppervlakte levende als de “diepere” organismen.

Het is voor de biologische boer dus de kunst om een balans te vinden tussen het bestrijden van onkruid en het in tact houden van het natuurlijke balans in de bodem.

Bij ons wordt per veld en situatie bekeken of we de grond omploegen of niet. We ploegen dan het liefst bij vorst, omdat het bodemleven dan minder actief is en sommige dieren zoals wormen, zich naar wat diepere lagen hebben teruggetrokken. Tevens oefen je met de tractor die voor de ploeg rijdt minder druk op de bodem uit als deze hard is door vorst. Als je bedenkt hoe zwaar een gemiddelde trekker is, dan kun je je indenken hoeveel schade deze kan veroorzaken aan een drassige bodem. Zo houden we de structuur van de bodem en het bodemleven zo veel mogelijk in tact.

Als je na de oogst door de Noordoostpolder rijdt dat is het meeste land al omgeploegd. Bij ons is het echter nog groen. Er is een goede reden om laat in de winter te ploegen, de groenbemesters op het land geven ook in de winter nl. nog energie aan het bodemleven. Wij kiezen er voor om in de winter de akkers ‘groen’ te laten. Dit komt niet alleen het microleven in de bodem ten goede, maar ook de dieren boven de grond die in de winter het voedsel en de beschutting hard nodig hebben.

Je boerenhart gaan helemaal sneller kloppen als je al ploegend een legertje vogels achter je trekker aan krijgt. Ze genieten dan allemaal van het kortstondige feestmaal dat wij voor hen blootleggen. Bij mijn laatste ploegronde was ik in no time was ik omringd door heel veel meeuwen maar ook 4 buizerds en zelfs op een gegeven moment 2 ooievaars. Allemaal op zoek naar muizen, wormen en insecten. Kortom, genieten zo op een winterse dag op de tractor.

Digni van den Dries