Home > Filosofie

Bodem verzorgen voor gezonde voeding

Bij BioRomeo werken we samen met de natuur, de integratie van landbouw en natuur is het vertrekpunt. Biologisch dynamische landbouw is gestoeld op de gedachte dat alles met elkaar samenhangt, de elementen zoals de grond en het water, de planten die daarop groeien en de dieren die erop lopen, ze hebben allemaal een eigen energie en een functie, dat is in de natuur zo en ook binnen het systeem dat de boerderij is.

De bodem is heel belangrijk, die wordt op verschillende manieren gevoed en verzorgd. Zo maken wij compost met materiaal uit de Weerribben, zoals riet, gras en kruiden. We houden het simpel met organisch materiaal dat van dichtbij komt, zo krijgt de bodem datgene terug wat het nodig heeft. Een aftreksel van die compost wordt met een aantal natuurlijke toevoegingen gebrouwen tot compostthee. De schimmels en bacteriën daarin activeren het leven op en rond de plant. Daarnaast maken we ons eigen ferment, een vloeistof van gefermenteerd planten en kruiden ter activering van het bodemleven en krijgen de gewassen een preparaat van gemalen kiezelstenen, dat vangt extra zonne-energie en maakt het gewas krachtig en vitaal.


We hebben als landbouwbedrijf altijd te maken met invloeden van buitenaf. De maan duwt of trekt aan het water, dat heeft effect op de kieming van gewassen en de zaai- en oogstmomenten worden er dan ook op afgestemd. Maar ook het klimaat, de bodem, het weer, er zijn veel elementen die bepalen of iets slaagt of niet. We hebben natuurlijk onze eigen agenda maar als het kan houden we rekening met al deze factoren.

Timing is heel belangrijk, veel van het werk dat je doet bestaat eruit de dingen op het juiste moment te doen. Daarbij is de kennis van de boer van cruciaal belang, die moet al zijn of haar zintuigen inzetten om te beslissen welke stappen er genomen moeten worden.

Neem de bodem, over de staat daarvan kun je veel afleiden uit de onkruiden die op je land groeien, dat geeft aan welke mineralen er in de grond zitten en hoe de bodemstructuur is. Je wilt een afgeronde structuur, is de bodem te grof, dan zie je veel akkerdistels. Om de juiste structuur te krijgen gebruiken we een afwisseling van planten en plantenfamilies en tussendoor werken we met rustgewassen, zoals luzerne.

Keurmerken

Onze manier van werken waarborgen door verschillende keurmerken. Door op het logo van het keurmerk te klikken open je ons actuele certificaat. Meer informatie is te vinden op de website van het keurmerk zelf.